SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

26 april 2024

Onlangs hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, TNO en TKI Bouw en Techniek een overeenstemming bereikt over Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab. Deze programmalijn zal lopen van 2024 tot eind 2026 en bouwt voort op het succesvol afgeronde programma Emissieloos Bouwen, dat liep van 2021 tot en met 2023. 

Programmalijn Prefab

Deze nieuwe programmalijn gaat zich richten op innovaties in de woningbouw die zorgen voor lagere emissies. Onze ambitie is om vanaf 2027 bij 15% van de nieuwbouwwoningen emissiereductie te realiseren, dit is in lijn met de doelen van Schoon en Emissieloos Bouwen. Daarom ligt de nadruk op toepassing en opschaling van: 

 1. Prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijzen voor renovatie of transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe woningen te realiseren  
 2. Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapelde woningbouw, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze 
 3. Nieuwe of verbeterde grondstoffen in het prefab en/of industriële bouwproces 

We willen deze ambitie halen door een geselecteerd aantal innovatieprojecten uit te voeren. We zijn niet op zoek naar één project dat de volledige doelstelling kan behalen, maar naar een combinatie van projecten die dit gezamenlijk kan realiseren. 

Inschrijfperiode Programmalijn Prefab

Ben je geïnteresseerd in het indienen van een aanvraag voor een innovatieproject? Op donderdag 2 mei 2024 publiceren we de uitvraag voor de Programmalijn Prefab op de website van TKI Bouw en Techniek. De inschrijfperiode start op donderdag 2 mei 2024 en loopt tot en met maandag 1 juli 2024 uiterlijk 14:00. 

Bekijk de uitvraag hier.

Informatiesessie Programmalijn Prefab

Op donderdag 16 mei 2024 organiseren wij in samenwerking met TNO een informatiesessie over het programma. Tijdens deze sessie zullen wij potentiële aanvragers onder meer informeren over: 

 • De scope en doelstelling van de Programmalijn Prefab 
 • De relatie met het Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma 
 • Het gebruik van de Bouwemissietool 
 • De voorwaarden voor een voorstel binnen de Programmalijn Prefab 

De sessie biedt ook ruimte voor vragen en de gelegenheid om andere potentiële aanvragers te ontmoeten. 

Datum: Donderdag 16 mei 2024
Tijd: 15:00 t/m 17:00
Locatie: TNO – Delft – Molengraaffsingel (NEXT Delft) begane grond
Navigeer naar: Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft

Meer info en Aanmelden (klik hier)

Heb je vragen over de uitvraag of informatiesessie neem dan contact op met Maurits Dekker (maurits@tkibt.nl 

Andere berichten

 • 26 april 2024

  SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

 • 5 april 2024

  Afsluiting van programma Regionaal Bouwen aan Human Capital

 • 2 april 2024

  Mensen centraal in transitie naar duurzame bouw: ‘We hebben naast technische ook sociale innovaties nodig’