Evenement

Innovatie-event TKI Bouw en Techniek Kick it! 

TKI Bouw en Techniek organiseerde op 18 april 2023 een live event voor de ontwerp-, bouw- en technieksector over schaalbare innovatie: Kick it! Bekijk het verslag.

Nieuws

PAR-voorzitter Vincent Gruis over programma Circulariteit

Vincent Gruis, voorzitter van de Programma-adviesraad van Circulaire bouw en infrastructuur, vertelt over de eerste versie van het programma die gereed is.

Tweede inspiratiesessie regionaal bouwen aan humal capital

Tijdens deze tweede inspiratiesessie bij Bouwlab R&Do in Haarlem zijn weer nieuwe invalshoeken voor samenwerking ontstaan tussen de partners.

Programmamanager Rick over Verbouwstromen

Namens TKI Bouw en Techniek werkt Rick van den Bos mee aan het programma Verbouwstromen. Hij vertelt over zijn werkzaamheden.

TKI Bouw en Techniek gaat mee op missie naar België

Parallel aan het staatsbezoek aan België vindt de missie klimaattechnologie plaats. TKI Bouw en Techniek is partner van het programma klimaatneutrale bouw.

Miljoenen voor innovatie in woningbouw en infrastructuur

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving kan van start met de € 100,- miljoen die door het Nationaal Groeifonds is toegekend.

Verbouwstromen in gesprek over versnellen uitrol warmtepompen

Op 8 februari organiseerde het ministerie van BZK samen met het programma Verbouwstromen, Aedes en Techniek Nederland een rondetafelgesprek.

Geslaagde inspiratiesessie Regionaal bouwen aan human capital

Op 16 februari 2023 vond de eerste inspiratiesessie plaats van het TKI Bouw en Techniek programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’.

Werkconferentie Circulaire Bouweconomie levert mooie oogst voor gezamenlijke werkagenda

Een mooie eerste samenwerking met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Cirkelstad en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen om circulair bouwen te verankeren in de sector.

Programmamanagers gezocht

Word jij een van onze programmamanagers die ervoor zorgt dat innovaties meerjarig, missiegedreven en programmatisch tot stand komen?

Programma Regionaal bouwen aan Human Capital van start

Het programma wil versnelling tot stand brengen door het ontwikkelen van een regionale human capital aanpak die de skillsontwikkeling van huidige en toekomstige vakmensen versterkt. 

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.