Organisatie

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Nederland heeft te maken met topuitdagingen voor de gebouwde omgeving. We moeten nieuwe huizen bouwen en minstens 1 miljoen gebouwen vóór 2030 transformeren. Tienduizenden bruggen, viaducten en tunnels moeten worden vervangen en gerenoveerd. Daarbij moet het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% afnemen en moet de gebouwde omgeving vóór 2050 klimaatbestendig gemaakt worden.

Innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector
Om te komen tot een leefbare, schone en toekomstbestendige gebouwde omgeving zijn innovaties nodig. TKI Bouw en Techniek zet het innovatie-ecosysteem voort dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. Door een efficiënter, gebundeld en vernieuwend innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Thema Energietransitie en Duurzaamheid
TKI Bouw en Techniek heeft een plek in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid binnen het thema Energietransitie & Duurzaamheid. Het gaat samen met TKI Urban Energy, in elkaar aanvullende werkgebieden, een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

Drie programma’s 
TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuurLevensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

Doorsnijdende thema’s
TKI Bouw en Techniek werkt samen met andere TKI’s aan doorsnijdende thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital. Deze thema’s krijgen nog nadere invulling.

Van BTIC naar TKI Bouw en Techniek
In 2019 is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum vanuit De Bouwagenda ontstaan als publiek-private samenwerking tussen drie ministeries, drie brancheverenigingen en drie kennisinstellingen. Het doel was om innovatie in de sector te versnellen. Per 1 juni 2022 is BTIC opgehouden te bestaan en TKI Bouw en Techniek begonnen.

Bestuur TKI Bouw en Techniek
Personen met autoriteit in de sector zijn op persoonlijke titel lid van het bestuur van TKI Bouw en Techniek: Carla Moonen, Doekle Terpstra, Machteld de Kroon, Arno Visser, Anka Mulder, Martin van Rijn, Titia Siertsema en Teun Bokhoven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat zijn betrokken als waarnemers.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van TKI Bouw en Techniek bestaat uit:

 • Doekle Terpstra – Voorzitter
 • Machteld de Kroon – Secretaris
 • Teun Bokhoven – Penningmeester 

Team
Het team van TKI Bouw en Techniek bestaat uit:

 • William van Niekerk – Directeur
 • Liselore Havermans – Senior Programmamanager Circulariteit
 • Maurits Dekker – Senior Programmamanager Klimaatadaptatie 
 • Bart Brink – Senior Programmamanager Levensduurverlenging
 • Anouk Bolsenbroek – Medior Programmamanager Levensduurverlenging
 • Laura Bicknell – Junior Programmamanager Klimaatadaptatie
 • Lauren Besselaar – Junior Programmamanager
 • Boris de Veer – Marketing- en Communicatiespecialist
 • Silke Gurdebeke – Communicatie
 • Gaston Lafort – Administratie
 • Vanessa Wuijster – Office Management
 • Huub Keizers – Strategisch adviseur

Contact

Neem contact op met officemanager Vanessa Wuijster via office@tkibt.nl of tel: 085 – 060 84 28 voor het maken van een afspraak. 

Voor persvragen en promotie neem je contact op met Boris de Veer via communicatie@tkibt.nl

Bezoek ons

Ons kantoor is gelegen op de 1e etage van De Bouwcampus, gebouw 26A, TU Delft Campus.

Navigeer naar: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft

Parkeerbeleid

Vanaf 1 september 2023 moeten bezoekers van TKI Bouw en Techniek op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur betalen om te parkeren.

Scan bij aankomst een pas of device met een betaalchip (bankpas, creditcard, smartphone, laadpas, etc.) om de slagboom te openen. Bij het uitrijden betaalt u bij de parkeerzuil door dezelfde pas of device te scannen of uw kenteken in te voeren.

De kosten bedragen €2 per uur, afgerekend per drie minuten, met een maximum van €10 per dag. Het eerste halfuur is gratis.