Organisatie

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Nederland heeft te maken met topuitdagingen voor de gebouwde omgeving. We moeten nieuwe huizen bouwen en minstens 1 miljoen gebouwen vóór 2030 transformeren. Tienduizenden bruggen, viaducten en tunnels moeten worden vervangen en gerenoveerd. Daarbij moet het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% afnemen en moet de gebouwde omgeving vóór 2050 klimaatbestendig gemaakt worden.

Innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector
Om te komen tot een leefbare, schone en toekomstbestendige gebouwde omgeving zijn innovaties nodig. TKI Bouw en Techniek zet het innovatie-ecosysteem voort dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. Door een efficiënter, gebundeld en vernieuwend innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Thema Energietransitie en Duurzaamheid
TKI Bouw en Techniek heeft een plek in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid binnen het thema Energietransitie & Duurzaamheid. Het gaat samen met TKI Urban Energy, in elkaar aanvullende werkgebieden, een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

Drie programma’s 
TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuurLevensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

Doorsnijdende thema’s
TKI Bouw en Techniek werkt samen met andere TKI’s aan doorsnijdende thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital. Deze thema’s krijgen nog nadere invulling.

Van BTIC naar TKI Bouw en Techniek
In 2019 is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum vanuit De Bouwagenda ontstaan als publiek-private samenwerking tussen drie ministeries, drie brancheverenigingen en drie kennisinstellingen. Het doel was om innovatie in de sector te versnellen. Dat wordt nu voortgezet in de TKI Bouw en Techniek.

Bestuur TKI Bouw en Techniek
De betrokken initiatiefnemers van het BTIC blijven betrokken in het bestuur van TKI Bouw en Techniek. Namens de sector hebben daarin zitting: Carla Moonen, Doekle Terpstra, Machteld de Kroon, Maxime Verhagen, Anka Mulder, Theo Salet, Martin van Rijn, Titia Siertsema, Teun Bokhoven. De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken zijn betrokken als waarnemers.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van TKI Bouw en Techniek bestaat uit:

 • Doekle Terpstra – Voorzitter
 • Machteld de Kroon – Secretaris
 • Teun Bokhoven – Penningmeester 

Team
Het team van TKI Bouw en Techniek bestaat uit:

 • William van Niekerk – Directeur
 • Liselore Havermans – Senior Programmamanager Circulariteit
 • Esmee Mlihi – Programmamanager Klimaatadaptatie
 • Anouk Bolsenbroek – Programmamanager Levensduurverlenging
 • Huub Keizers – Kwartiermaker
 • Richard Mulder – Kwartiermaker 
 • Anita Baas – Kwartiermaker
 • Maaike Riemersma – Kwartiermaker 

Wil je een van ons mailen? Gebruik dan voornaam@tkibt.nl als mailadres. 

Contact

Neem contact op met officemanager Vanessa Wuijster via office@tkibt.nl of tel: 085 – 060 84 28 voor het maken van een afspraak. Ons kantoor is op de 1e etage van De Bouwcampus, 2628 CS Van der Burghweg 1 in Delft.

Voor persvragen en promotie neem je contact op met Connie van Rossum via communicatie@tkibt.nl

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.