Financiering

Soorten financiering

Wil jij ook een bijdrage leveren aan innovatie-ontwikkeling gericht op de missie ‘een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving’? Zo doe je mee:

 • Missiegerichte regelingen
  Neem deel aan een consortium dat TKI Bouw en Techniek initieert of ondersteunt rond een specifieke uitvraag (call) die vanuit de landelijke, regionale of Europese overheid wordt uitgeschreven met een concrete deadline zoals het Nationaal Groeifonds.
 • Publiek-private samenwerking toeslag (PPS-toeslag)
  Sluit je als ondernemer en onderzoeksorganisatie aan in een publiek-privaat samenwerkingsverband en vraag bij TKI Bouw en Techniek een PPS-toeslag aan. Als ondernemer deel je kennis, risico en investeringen. Je krijgt daar extra onderzoek voor terug omdat de overheid er PPS-toeslag bijlegt. Het principe is als volgt: voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D. TKI Bouw en Techniek toetst of het consortium voor de PPS-toeslag in aanmerking komt en kent bij een positief advies subsidie toe.

  Actuele regelingen

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

  RVO

  MOOI-2024 Gebouwde omgeving

  Deadline vooraanmelding
  18 april 2024

  Deadline volledige aanvraag
  5 september 2024 

  KIC-call NWO digitalisering energierenovaties

  NWO

  Digitalisering van Energierenovaties

  Deadline vooraanmelding
  4 april 2024

  Deadline volledige aanvraag
  3 oktober 2024 

  Publiek-private samenwerking toeslag (PPS-toeslag)

  Voorwaarden PPS-toeslag 

  Voorwaarden waar projecten aan dienen te voldoen:

  1. Het project bestaat uit een samenwerkingsverband van minimaal één onderzoeksorganisatie en één onderneming, waarbij partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen en het risico en resultaten delen. 
  2. De projecten dienen meerwaarde te leveren aan de Missiegedreven Innovatieprogramma’s van TKI Bouw en Techniek, dragen bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en deelnemers mogen resultaten ruim verspreiden als er geen intellectueel eigendomsrechten van toepassing zijn.
  3. Uit de samenwerkingsovereenkomst moet de private bijdrage van partijen blijken. Deze private bijdragen dienen minimaal 10% van het voorstel te bedragen met een minimale deelname ter waarde van 10.000 euro per private partij.  
  4. Projecten bestaan uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten.  
  5. De subsidiabele kosten van projectdeelnemers berekent u volgens het EZK-kaderbesluit. Dit moet u zo doen dat voor bedrijven (economische activiteiten) geen sprake kan zijn van overschrijding van Europese staatssteunregels.  
  6. Het is toegestaan om subsidies te combineren (“stapelen”), mits u voldoet aan  de private cofinanciering zoals hierboven genoemd. Daarmee wordt de andere subsidie afgetrokken van het maximum van wat u in deze regeling kunt krijgen.  
  7. Volgens de regeling kan het TKI maximaal 80% programmatoeslag inzetten voor fundamenteel onderzoek; voor industrieel onderzoek mag maximaal 50% programmatoeslag worden aangewend. Voor experimentele ontwikkeling kan maximaal 25% programmatoeslag worden ingezet. Voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties geldt een maximumsubsidie van 80% van de subsidiabele kosten. De maximumpercentages gelden per projectpartner per type activiteit.  

  PPS-toeslag 2023

  Op november 2023 is er vanuit de Topsector Energie 2 miljoen euro aan PPS-programmatoeslag voor 2023 gebudgetteerd voor inzet in projecten door TKI Bouw en Techniek. 

  De volgende organisaties die projecten uitvoeren met private partijen, hebben voor 2023 via de PPS-regeling bijdragen ontvangen:

  • Technische Universiteit Delft
  • TNO
  • Deltares
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Building Changes
  • NG Infra
  • Hogeschool van Amsterdam