Schoon en Emissieloos Bouwen

Programmalijn Prefab

Inschrijfperiode Programmalijn Prefab geopend

Ben je geïnteresseerd in het indienen van een aanvraag voor een innovatieproject voor Programmalijn Prefab? De inschrijfperiode is geopend.

De inschrijfperiode is gestart op donderdag 2 mei 2024 en loopt tot en met maandag 1 juli 2024 uiterlijk 14:00. 

Schoon en Emissieloos Bouwen

In 2024 start de Programmalijn Prefab, als onderdeel van Schoon en Emissieloos Bouwen, met als doel emissiereductie in de woningbouw te realiseren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor dit programma, het management van deze programmalijn wordt uitgevoerd in samenwerking tussen TNO en TKI Bouw en Techniek. 

  Doelstelling van Programmalijn Prefab

  De Programmalijn Prefab gaat zich richten op innovaties in de woningbouw die zorgen voor lagere emissies. De ambitie is om vanaf 2027 bij 15% van de nieuwbouwwoningen emissiereductie te realiseren. Daarom ligt de nadruk van de projecten binnen de Programmalijn Prefab op toepassing en opschaling van: 

  1. Prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijzen voor renovatie of transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe woningen te realiseren
  2. Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapelde woningbouw, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze
  3. Nieuwe of verbeterde grondstoffen in het prefab en/of industriële bouwproces
  Scope van Programmalijn Prefab

  Binnen de Programmalijn Prefab kijken we naar andere bouwwijzen om bouwplaatsemissies bij woningbouw te reduceren. Dit kan zowel bij nieuwbouw als bij renovatie- of transformatie van bestaande bouw. Denk hierbij aan prefab nieuwbouwwoningen of het optoppen van bestaande gebouwen. Toepassing van nieuwe of verbeterde materialen kan de emissiereductie verder ondersteunen. In deze programmalijn onderzoeken we het effect van procesmaatregelen op emissiereductie.

  TNO
  Afbeelding is afkomstig van TNO

  De programmalijn Prefab richt zich naast emissiereductie, ook op industrialisatie. Het doel hiervan is om projecten met een groot marktpotentieel  op te schalen, waardoor zowel een versnelling van de woningbouw als emissiereductie kan worden bewerkstelligd.

  Relatie met Schoon- en Emissieloos Bouwen

  De Programmalijn Prefab maakt deel uit van het Kennis-, Opschaling-, Praktijkervaringsprogramma (KOP-programma) van Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB). Het KOP-programma wordt uitgevoerd door Topsector Logistiek, digiGo, TNO en TKI Bouw en Techniek. De Programmalijn Prefab is een van de programmalijnen in het KOP-programma.

  Het programma Schoon- en Emissieloos Bouwen is  gefocust op het verlagen van emissies afkomstig van bouwmaterieel, zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen. Dit gebeurt binnen SEB onder meer via subsidies waarmee bedrijven aangemoedigd worden om elektrisch bouwmaterieel aan te schaffen. Denk daarbij aan elektrische hijskranen en vrachtwagens met een lage emissie. Daarnaast worden opdrachtgevers via subsidies gestimuleerd om in de uitvraag te vragen naar emissievrij of -arm bouwmaterieel. Om hiernaast ook aandacht te geven aan kennisontwikkeling, innovatie en procesmaatregelen wordt het KOP-programma uitgevoerd.    

  De Bouwemissietool 

  De Bouwemissietool, ontwikkeld door TNO, wordt gebruikt voor het uitvoeren van een nulmeting, het houden van voortgangsmetingen en het opstellen van eindrapportages in projecten van de Programmalijn Prefab.

  Deze tool biedt inzicht in de CO₂-, NOx- en fijnstofemissies gerelateerd aan mobiliteit en bouwmaterieel tijdens bouwprojecten, en stelt projectteams in staat om de voortgang in emissiereductie bij te houden en het potentiële effect van verschillende maatregelen te evalueren.

  Meer informatie over de tool vind je hier:  https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/04/tno-bouwemissietool-emissies-bouwsector/   

  Financiering van programma

  De Programmalijn Prefab is onderdeel van het Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma (KOP) dat vanuit Schoon- en Emissieloos Bouwen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gefinancierd. Voor de eerste ronde van de Programmalijn Prefab wordt €6 miljoen beschikbaar gesteld. 

  Aankomende evenementen Programmalijn Prefab

  Er staan op dit moment geen evenementen gepland.

  Meer weten?

  Neem contact op met Maurits Dekker via prefab@tkibt.nl

  Projecten Emissieloos Bouwen