Toekomstbestendige Leefomgeving (TBL)

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen in de leefomgeving, waaronder woningnood, verouderde infrastructuur en effecten van klimaatverandering. De ontwerp-, bouw- en technieksector levert een grote bijdrage aan de oplossingen voor deze uitdagingen. De productiviteit moet nu fors omhoog om de uitdagingen in de leefomgeving voor 2030 tijdig waar te maken. Het programma ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’ wil een zodanige impuls geven aan de modernisering van de sector, dat er een noodzakelijke versnelling, opschaling en cultuuromslag plaatsvindt. De oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen resulteren daarbij ook in een substantiële bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

TKI Bouw en Techniek heeft samen met de ministeries van BZK, IenW en ruim 130 betrokken partijen drie samenhangende programma’s opgezet rond infrastructuur, gebouwen en ecosysteemontwikkeling.

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving richt zich op het (door)ontwikkelen van circulair en biobased bouwen en datagedreven assetmanagement, het opschalen van de industrialisatie binnen de sector gericht op het verhogen van efficiency, productiviteit en het reduceren van faalkosten en de bouw van een goed-functionerend, zichzelf versterkend, innovatie-ecosysteem door het initiëren van nieuwe aanpakken rondom leren, samenwerken in de keten en structureel innoveren in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

  • Deelnemers: ruim 130 marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het consortium buigt zich over drie deelprogramma’s: infra, gebouwen en ecosysteem. 
  • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek 
  • Looptijd: vijf jaar, van 2023 – 2028
  • Voortgang: op de website van Toekomstbestendige Leefomgeving
  • Subsidieverstrekker: het Nationaal Groeifonds. Het investeringsprogramma heeft een totale omvang van ruim € 200 miljoen. In 2022 is besloten om € 100 miljoen te reserveren voor dit programma. De adviescommissie heeft in februari 2023 besloten deze reservering om te zetten in een toekenning van € 60 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 40 miljoen.

Documenten
– Toekomstbestendige Leefomgeving voorstel Nationaal Groeifonds, versie 3 (22 december 2022)
– Nadere vragen van de Nationaal Groeifonds commissie en antwoorden (8 februari 2023)
– Kabinetbesluit (24 februari 2023)

Lees hier de samenvatting van het ingediende voorstel.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met ngf.tbl@tkibt.nl of zie toekomstbestendigeleefomgeving.nl