TKI Bouw en Techniek

TKI Bouw en Techniek heeft als doel om in 2050 te komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Deze opgave staat centraal bij kennis- en innovatie-ontwikkeling in de ontwerp-, bouw- en technieksector. We richten ons daarbij op de praktijk, op scholing en op een cultuuromslag.

Word jij onze collega?

Wij hebben diverse leuke vacatures openstaan, van managementassistent tot transitiemaker en programmamanager. 

Innovatieprogramma’s

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s.

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.