Doorsnijdende thema’s

TKI Bouw en Techniek werkt samen met andere TKI’s aan doorsnijdende thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital. Deze thema’s krijgen nog nadere invulling.

Human capital

De transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in deze transitie. Wij verwachten op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spannen ons in voor betere scholing. Betere kwaliteit, gelijkwaardigheid én toegankelijkheid van scholing is wat wij stimuleren via de Human Capital Agenda (HCA). De Human Capital Agenda is bij uitstek een netwerkconcept. Het werkt vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol met alle relevante partijen en andere topsectoren samen

Digitalisering

Er zijn verschillende digitale ontwikkelingen nodig om een verregaande digitale transformatie van de ontwerp-, bouw- en technieksector mogelijk te maken. Een digitale transformatie die helpt om nieuwe businessmodellen te ontplooien, die de bestaande barrières in de sector doorbreekt en leidt tot duurzamer, veiliger en sneller bouwen met meer rendement. Het digitaliseringsprogramma richt zich op onderwerpen als digital twins, robotisering, Artificial Intelligence en Virtual, Augmented en Mixed Reality.

Downloads

TKI Bouw en Techniek is betrokken bij:

Industrialisatie

Eén van de oplossingen voor het tekort aan woningen in Nederland is industrialisatie. Dit betekent dat de woning als compleet seriematig product wordt gezien in plaats van een traditioneel projectgebonden op de bouwplaats samengesteld bouwwerk. Bijkomende voordelen van industrialisatie: minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, reductie van arbeidsinzet per woning, efficiënter gebruik van materialen, circulair bouwen, verlaging van faalkosten (waardoor reductie van de kostprijs), kwaliteitsverbetering door procesbeheersing en verlaging van overlast op de bouwplaats. Wij beogen een snellere en bredere inzet van de industriële productiecapaciteit van innovatieve en efficiënte bouwvormen.