Levensduurverlenging
gebouwde omgeving

Levensduurverlenging gebouwde omgeving is een van de drie meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s die worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.

Opgave

Circa 85-95% van de bestaande gebouwde objecten zullen ook in 2050 nodig zijn. Daarnaast streeft Nederland naar een volledig circulaire en klimaatbestendige gebouwde omgeving in 2050. Tot slot bespaart het verlengen van de levensduur van gebouwde objecten grondstoffen en energie, en is meestal ook goedkoper.

Vanuit deze context richt het MMIP Levensduurverlening zich op het optimaal instandhouden, aanpassen en benutten van bestaande gebouwde objecten. Hierbij ligt de focus concreet op 

Woningbouw
de grootschalige renovatie en verduurzaming van 7 miljoen woningen in koop, huur en VVE.
 

Utiliteitsbouw
Het programmatisch verbeteren en verduurzamen van 1 miljoen gebouwen, waaronder maatschappelijk vastgoed.

Infrastructuur
het vervangen en renoveren van meer dan 85.000 (droge) civiele kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en de levensduurverlenging van wegverhardingen. 

In het huidige tempo zullen deze doelen niet gehaald worden. De huidige renovatiegraad van maatschappelijk vastgoed zal een schaalsprong moeten maken van factor drie. De productie rondom het vervangen en renoveren van de infrastructuur dient meer dan te verdubbelen. Dit alles tegen een achtergrond van groeiende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteitsgroei van de ontwerp-, bouw- en techniek sector in verhouding tot andere sectoren.

Scope

Ons doel is de levensduur van gebouwde objecten te verlengen door een toekomstgerichte renovatie- en onderhoudsstrategie te ontwikkelen. 

We richten ons hierbij op vier innovatie thema’s:

1. Inzicht en vooruitzicht

Inzicht in huidige situatie en toekomstige potentie van gebouwen en civiele infrastructuur.

2. Maatregelen en technieken

Bepalen maatregelen en technieken voor levensduurverlenging met minimale impact op omgeving.

3. Programmatische aanpak

Ontwikkelen, valideren en toepassen van een programmatische aanpak op grote(re) schaal.

4. Kennisdisseminatie

Kennisoverdracht sectorbreed, stimuleren van benodigde investeringen en wegnemen systeem belemmeringen voor opschaling.

Aanpak

Als katalysator voor schaalbare innovaties met impact, geven we vanuit de opgave en scope richting aan concrete innovatieprogramma’s.

In deze programma’s werken overheid, kennisinstellingen, marktpartijen en gebruikers samen in consortia aan levensduurverlenging langs drie routes:

  • Via lopende innovatieprogramma’s die reeds in uitvoering zijn 
  • Via het richten en begeleiden van innovatie subsidieregelingen, zoals de MOOI.
  • Via het opzetten van nieuwe innovatieprogramma’s 

Innovatieprogramma’s die reeds in uitvoering zijn:

Ontmoet het programmateam

Bart Brink

Senior Programmamanager

Levenduursverlenging

Anouk Bolsenbroek

Programmamanager

Levensduurverlenging

Meer weten?

Neem contact op Bart Brink (bart@tkibt.nl) of Anouk Bolsenbroek (anouk@tkibt.nl)

Het laatste nieuws

Exponentiële kracht van artificiële intelligentie draagt bij aan benodigde schaalsprong

27 maart 2024
Bart Brink, senior programmamanager Levensduurverlenging, bespreekt het potentieel van artificiële intelligentie om in de sector de benodigde schaalsprong in productiviteit te maken.

Zonder ‘levensduurverlenging’ is de gebouwde omgeving niet op tijd toekomstbestendig

13 maart 2024
We spraken de programmamanagers van MMIP Levensduurverlenging over de innovatie opgave, het programma en de doelen die ze de komende tijd nastreven.

Funderingsproblematiek: oproep voor nationale aanpak en noodzaak voor schaalbare innovaties

5 maart 2024
De bodem en het grondwater in Nederland zijn in beweging en dat heeft effecten op de funderingen van gebouwen.

Bouwberaad roept Rijk op om vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit te schuiven

29 februari 2024
Het Bouwberaad overhandigde het position paper aan demissionair Minister Harbers over een structurele aanpak van de infrastructuur.

Van bouwen naar behouden: doelen 2030 en 2050 vragen om kanteling naar levensduurverlenging

21 februari 2024
We spraken Leonie Koops, voorzitter van de programma adviesraad (PAR) van het meerjarige missiegedreven programma Levensduurverlening gebouwde omgeving van TKI Bouw en Techniek.

Provincie Utrecht en regio Drechtsteden willen woningen grootschalig isoleren

19 februari 2024
Niet één maar twee regio’s publiceerde afgelopen week een gezamenlijke aanbesteding. De Provincie Utrecht én RES-regio Drechtsteden gaan hun inwoners met een koopwoning helpen om sneller energiezuinig en comfortabel te wonen.

Drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s

Naast Levensduurverlenging gebouwde omgeving werkt TKI Bouw en Techniek aan twee andere programma’s.