Artificiële Intelligentie voor Levensduurverlenging

27 juni 2024

Het versterken, verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen, utiliteitsgebouwen en civiele infrastructuur in Nederland is een grote en complex opgave. Voor deze uitdagingen is een grote groei in productiviteit nodig. Wij geloven dat innovatie de sleutel is om dit te bereiken, en artificiële intelligentie biedt daarbij veelbelovende mogelijkheden.

De adoptie van deze technologie in de gebouwde omgeving is echter nog relatief beperkt [1]. Slechts vijf procent van de bedrijven in de ontwerp-, bouw- en technieksector maakte in 2023 gebruik van artificiële intelligentie [2].

Om een stap te maken in het omarmen van de kansen en daarmee de adoptie, hebben we vanuit het missiegedreven innovatieprogramma Levensduurverlenging gebouwde omgeving, het initiatief genomen tot het opstellen van een position paper. Dit innovatieprogramma is een van de drie missiegedreven innovatieprogramma’s van TKI Bouw en Techniek.

Met deze paper geven we richting aan iedereen in de sector die de ontwikkelingen van artificiële intelligentie wil benutten, bij voorkeur samen met andere koplopers.

 In de paper lees je:

 • de levensduurverlengingsopgave waar we voor staan;
 • wat artificiële intelligentie is, en hoe het samenhangt met data en andere technologieën;
 • artificiële intelligentie voor levensduurverlenging (potentie en uitdagingen);
 • praktijkvoorbeelden van artificiële intelligentie;
 • randvoorwaarden voor het effectief inzetten van artificiële intelligentie.

Download de paper hier

 

[1] Artificial intelligence technology application in the building construction productivity: a systematic literature review, 2023, Adebowale, Agumba

[2] Stand van de bouw, de bouwsector in economisch perspectief, 2024, ABN AMRO

Andere berichten

 • 5 juli 2024

  SEB Programmalijn Prefab: eerste ronde projecten na selectie binnenkort van start

 • 1 juli 2024

  TKI Bouw en Techniek bestaat 2 jaar!

 • 27 juni 2024

  Artificiële Intelligentie voor Levensduurverlenging