Meedoen aan ons ecosysteem

TKI Bouw en Techniek biedt een open innovatie-ecosysteem waarin overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving samenwerken aan innovatie-ontwikkeling in de ontwerp-, bouw- en technieksector voor de middellange termijn (2-6 jaar). Doe jij ook mee?

Ecosysteem van stakeholders

TKI Bouw en Techniek heeft een omvangrijk netwerk van stakeholders die samen een innovatie-ecosysteem vormen. Van bedrijven en de brancheorganisaties uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, hogescholen, universiteiten, onderzoekstellingen en publieke opdrachtgevers, tot regionale innovatiehubs en samenwerkingsverbanden. Alle partijen uit de bouwketen verbinden wij met elkaar om te zorgen dat innovatie versneld ontwikkeld wordt.

Zo kun je meedoen

Wil jij ook een bijdrage leveren aan innovatie-ontwikkeling gericht op de missie ‘een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving’? Zo doe je mee:

 • In een van de programma’s van TKI Bouw en Techniek
  Neem deel in een samenwerkingsverband voor de uitvoering van een van de drie meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s van TKI Bouw en Techniek.  
 • In een consortium
  Neem deel aan een consortium dat TKI Bouw en Techniek initieert of ondersteunt rond een specifieke uitvraag (call) die vanuit de landelijke, regionale of Europese overheid wordt uitgeschreven met een concrete deadline zoals het Nationaal Groeifonds.
 • In een publiek-private samenwerking
  Sluit je als ondernemer en onderzoeksorganisatie aan in een publiek-privaat samenwerkingsverband en vraag bij TKI Bouw en Techniek een PPS-toeslag aan. Als ondernemer deel je kennis, risico en investeringen. Je krijgt daar extra onderzoek voor terug omdat de overheid er PPS-toeslag bijlegt. Het principe is als volgt: voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D. TKI Bouw en Techniek toetst of het consortium voor de PPS-toeslag in aanmerking komt en kent bij een positief advies subsidie toe.
 • Met een individueel innovatie-initiatief
  Heb je een innovatief product, dienst of concept waarvoor je partners en/of financiering zoekt om in consortiumverband aan doorontwikkeling te werken? TKI Bouw en Techniek gaat na welke mensen en middelen passend kunnen zijn en kan verbindingen tot stand brengen.

Ondersteuning van samenwerking

TKI Bouw en Techniek ondersteunt samenwerkingen tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving die gezamenlijk kennis en innovatieve methodes, producten of diensten ontwikkelen ten behoeve van de grote maatschappelijke opgaven waarin de ontwerp-, bouw- en technieksector het verschil kan maken. Alle partijen brengen zelf financiële middelen of manuren in, mogelijk ondersteund door financiering vanuit een subsidieregeling. TKI Bouw en Techniek stuurt op een evenwichtige samenstelling van samenwerkingsverbanden en dient als vraagbaak voor inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige zaken. Bekijk hier welke samenwerkingsverbanden lopen.

Toetscriteria

 • Het ontwikkeldoel past in een programma of doorsnijdend thema van TKI Bouw en Techniek.
 • Open innovatie staat centraal, opgedane kennis wordt zo veel mogelijk openbaar gedeeld.
 • De samenwerking is gericht op innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector voor de middellange termijn (2-6 jaar).
 • Een samenwerkingsverband bestaat bij voorkeur uit partijen vanuit overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving – bij voorkeur meer dan een deelnemer per type partner.
 • In de voorbereidingsfase wordt een brede oproep tot deelname gedaan.
 • Deelname door partijen is op basis van toegevoegde waarde en duidelijke onderlinge werkafspraken.
 • Het samenwerkingsverband werkt concreet toe naar een of meer opgenomen doelstellingen.
 • Dubbeling van werkzaamheden vanuit uitvoerende samenwerkingsverbanden wordt zo veel mogelijk voorkomen. Enige mate van overlap kan wenselijk zijn, bijvoorbeeld om deelprogramma’s goed aan te laten sluiten en kennis en ervaringen over te dragen of vanuit het oogpunt van regionale spreiding.

Vragen?

Neem contact op met office@tkibt.nl voor het maken van een afspraak. Ons kantoor is op de 1e etage van De Bouwcampus, Van der Burghweg 1 in Delft.