Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

In het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) werken marktpartijen, brancheorganisaties, de rijksoverheid, medeoverheden, kennisinstellingen en TKI Bouw en Techniek samen aan het schoner uitvoeren van bouw-, onderhouds- en sloopprojecten. Het doel van deze samenwerking is om de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen te verlagen, in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid.

In samenwerkingen met de verschillende partijen is een routekaart ontwikkeld, bestaande uit concrete en haalbare stappen om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Binnen het SEB-programma werkt TKI Bouw en Techniek met onder meer digiGO, Topsector Logistiek en TNO aan het Kennis-, Opschaling-, Praktijkervaringsprogramma (KOP-programma). Dit is een vervolg op het Kennis- en Innovatieprogramma dat in de periode 2021-2023 is uitgevoerd. In het KOP-programma ligt de nadruk meer op opschaling en implementatie om de transitie te versnellen. Het programma omvat drie lijnen: Prefab bouwen, Digitalisering en Slimme Logistiek.

De werkzaamheden van TKI Bouw en Techniek vallen binnen het MMIP Klimaatadaptief, Natuurinclusief en Omgevingsbewust bouwen, met een specifiek focus op omgevingsbewust bouwen door de emissies tijdens het bouwproces te verminderen.

 • Deelnemers: Meer dan 100 partijen
 • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek (contact: maurits@tkibt.nl)
 • Looptijd SEB – KOP-programma: 2024-2026
 • Voortgang: Lees hier meer over de algemene voortgang van SEB: https://www.opwegnaarseb.nl/

  Links

  Openbare rapportages van het consortium Industriële/modulaire prefab bouw uit het Kennis- en Innovatieprogramma (2021-2023):

  Voortgangrapportages Kennis- en Innovatieprogramma (2021-2023)

  Meer weten?

  Neem contact op met Maurits Dekker (maurits@tkibt.nl)