Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Eerste inschrijfperiode Programmalijn Prefab gesloten

De eerste inschrijfperiode voor SEB Programmalijn Prefab is gesloten. Deze inschrijfperiode liep van donderdag 2 mei 2024 tot en met maandag 1 juli 2024.

In 2025 volgt een nieuwe uitvraag. 

Aanpak, scope en doelstelling

Schoon en Emissieloos Bouwen

In het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) werken marktpartijen, brancheorganisaties, de rijksoverheid, medeoverheden, kennisinstellingen en TKI Bouw en Techniek samen aan het schoner uitvoeren van bouw-, onderhouds- en sloopprojecten. Het doel van deze samenwerking is om de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen te verlagen, in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid.

In samenwerkingen met de verschillende partijen is een routekaart ontwikkeld, bestaande uit concrete en haalbare stappen om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO-reductie te realiseren in de bouw.

Lees meer over het hele programma op www.opwegnaarseb.nl

  Programmalijnen SEB

  Als onderdeel van Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) voeren TKI Bouw en Techniek en TNO van 2024 tot en met 2026 de Programmalijn Prefab uit binnen het Kennis- en Opschalingsprogramma (KOP). Dit programma bouwt voort op de Programmalijn Emissieloos Bouwen, dat liep van 2021 tot 2023 en onderdeel was van het Kennis- en Innovatieprogramma (K&I). 

  Het overkoepelende doel van deze programma’s, in lijn met de SEB-doelstellingen, is het reduceren van emissies tijdens woningbouw door het gebruik van prefab bouwconcepten. Dit omvat concepten voor nieuwbouw, renovatie- en transformatieprojecten. Binnen de Programmalijn Prefab worden innovatieprojecten gezocht die het aanbod van emissie-reducerende woningbouw kunnen vergroten.

  Programmalijn Emissieloos Bouwen

  • Deelnemers: Meer dan 100 partijen
  • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek, TNO
  • Looptijd: 2021-2023
  • Status: afgerond

  Programmalijn Prefab

  • Deelnemers: n/a
  • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek, TNO
  • Looptijd: 2024-2026
  • Status: eerste inschrijfperiode gesloten, nieuwe uitvraag volgt in 2025.

  Het laatste nieuws

  • SEB Programmalijn Prefab: eerste ronde projecten na selectie binnenkort van start

   5 juli 2024
   Voor de eerste uitvraagronde van de Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab zijn 16 projectvoorstellen ingediend.
  • SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

   26 april 2024
   Onlangs hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, TNO en TKI Bouw en Techniek een overeenstemming bereikt over Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab.
  • Vervolg Schoon en Emissieloos Bouwen programmalijn Prefab (SEB) komt eraan

   7 februari 2024
    TNO en TKI Bouw en Techniek werken aan een vervolg op Schoon en Emissieloos Bouwen in de programmalijn Prefab.

   Onderdeel van onze missie

   De activiteiten van TKI Bouw en Techniek binnen het Programma Schoon en Emissieloos Bouwen vallen binnen ons meerjarige missiegedreven programma (MMIP) Klimaatadaptief, Natuurinclusief en Omgevingsbewust bouwen. Hierbij ligt een speciale nadruk op omgevingsbewust bouwen, doordat we ons focussen op het verminderen van emissies tijdens het bouwproces.

    Het Programma Schoon en Emissieloos Bouwen sluit ook nauw aan bij het doornsijdende thema Industrialisatie. Met andere bouwwijzen worden niet alleen emissiereducties bewerkstelligd, maar wordt ook gekeken naar het verhogen van de productiviteit, het snel realiseren van nieuwbouwwoningen, en het versnellen van renovatie- en transformatievraagstukken.

     Meer weten?

     Neem contact op met prefab@tkibt.nl