Nieuws

SEB Programmalijn Prefab: eerste ronde projecten na selectie binnenkort van start

Voor de eerste uitvraagronde van de Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab zijn 16 projectvoorstellen ingediend.

TKI Bouw en Techniek bestaat 2 jaar!

We bestaan 2 jaar en blikken terug op een jaar vol hoogtepunten!

HTSM-call 2024: 7,5 miljoen in 2024 – matchmaking voor sleuteltechnologieën

De nieuwe HTSM-call 2024, in samenwerking met NWO, is gericht op het stimuleren van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland.

Samen aan de slag voor verduurzaming van bouwmaterialen

Verschillende ministeries, brancheorganisaties en vertegenwoordigers uit de bouwsector hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend om de verduurzaming van bouwmaterialen te versnellen.

TKI Bouw en Techniek wordt onderdeel van circulair transitieteam

Liselore Havermans is toegetreden als nieuw lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Nationale aanpak funderingsproblematiek

De bodem en het grondwater in Nederland zijn in beweging en dat heeft effecten op de funderingen van gebouwen.

Subsidie ‘DEI+: Circulaire Economie’ is geopend

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft 20 miljoen euro vrijgemaakt vanuit het Klimaatfonds voor de subsidieregeling ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire Economie’.

SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

Onlangs hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, TNO en TKI Bouw en Techniek een overeenstemming bereikt over Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab.

Afsluiting van programma Regionaal Bouwen aan Human Capital

Op woensdag 3 april 2024 zijn alle partners in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital samengekomen bij Grasso in Den Bosch voor de afsluiting van het programma.

Mensen centraal in transitie naar duurzame bouw: ‘We hebben naast technische ook sociale innovaties nodig’

Openheid, nieuwsgierigheid en de durf om te falen. Dat zijn belangrijke eigenschappen om echt te kunnen innoveren, zo ziet Maaike Riemersma. We spraken haar over de afronding van het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital.