MOOI 2024: 20 miljoen voor innovaties gericht op CO2-vrije gebouwde omgeving

8 januari 2024

Een nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat van start. Vanaf 19 maart 2024 tot 18 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden via RVO. Voor de drie thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie is in totaal 61 miljoen subsidie beschikbaar, waarvan 20 miljoen is gereserveerd voor innovaties binnen de missie ‘Gebouwde omgeving’. Deze missie sluit aan op de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s van TKI Bouw en Techniek.

De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen en bijdragen aan een CO2-vrije leefomgeving tegen 2050. Deze regeling richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden en vallen binnen de missies elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

De missie ‘Gebouwde omgeving’ richt zich op schaalbare innovaties die reageren op de grootschalige verduurzamingsopgave van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen. De projecten die binnen de MOOI-regeling worden goedgekeurd dragen bij aan de noodzakelijke systeemverandering die nodig is voor een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Deze projecten betrekken gebruikers, gebouweigenaren en bouwers bij een bredere beweging en inspireren hen om hun gebouwen en wijken te verduurzamen. Deze projecten dragen ook bij aan de transformatie van de bouw- en technieksector, waarbij duurzaamheid als uitgangspunt centraal staat in al haar facetten.

Projecten die in aanmerking komen voor deze MOOI-regeling dragen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot door energiebesparing, duurzaam materiaalgebruik, leveren een positieve impact op de kwaliteit van de leefomgeving, de milieukwaliteit (bodem, lucht en water), biodiversiteit en de gezondheid (bodem, lucht en water).

Het thema gebouwde omgeving en de projecten die gehonoreerd worden, geven mede invulling aan onze drie meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) (I) circulaire bouw en infrastructuur, (II) klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen en (III) levensduurverlenging van bestaande woningen, gebouwen en infrastructuur. Wij willen consortia uit de ontwerp-, bouw en technieksector dan ook stimuleren om deel te nemen aan de MOOI-regeling. TKI Bouw en Techniek kan als kennispartner ondersteuning bieden bij de vorming van consortia en de verdere opschaling van de ontwikkelde innovaties.

Voorwaarden voor MOOI-2024

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een samenwerking bestaan uit minimaal drie niet-gerelateerde partijen. Het project moet een minimale omvang van € 2 miljoen aan subsidiabele kosten hebben, waarbij elke partij recht heeft op minimaal € 25.000 subsidie. Onderzoeksinstellingen maken niet meer dan 50% van de subsidiabele projectkosten. Het maximale subsidiebedrag dat aan een consortium kan worden toegekend, bedraagt € 4 miljoen. Uiteraard moet de aanvraag een meetbaar plan bevatten en moet het onderzoek gericht zijn op een van de eerdergenoemde thema’s.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de MOOI-subsidies is beschikbaar op de website van RVO. Daarnaast kunt u op 16 januari om 15.00 uur deelnemen aan een webinar waarin alle praktische informatie en voorwaarden worden besproken.

Ondersteuning bij vorming samenwerkingsverband

Wilt u deelnemen aan deze subsidieronde en sluit uw innovatie aan bij de doelstellingen van de MMIP’s van TKI Bouw en Techniek? Maar zoekt u ondersteuning bij het vormen van een consortia? Neem dan contact op met Bart Brink via bart@tkibt.nl

Informatiesessie MOOI-2024 missie gebouwde omgeving

Op 19 maart 2024 organiseren  TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een informatiesessie over de regeling MOOI-2024 missie Gebouwde Omgeving.  

Meer info en aanmelden

Andere berichten

  • 19 juni 2024

    Samen aan de slag voor verduurzaming van bouwmaterialen

  • 12 juni 2024

    TKI Bouw en Techniek wordt onderdeel van circulair transitieteam

  • 22 mei 2024

    Branche bundelt krachten om onderhoud infrastructuur te versnellen