Schoon en Emissieloos Bouwen

Programmalijn Emissieloos Bouwen

Schoon en Emissieloos Bouwen

Het Emissieloos Bouwen programma liep van 2021 tot 2023 en heeft een diepgaand inzicht verschaft in zowel de huidige stikstofuitstoot van woningen als de potentie voor besparingen. Door over te stappen naar industrieel bouwen kunnen emissies aanzienlijk worden verminderd, van de huidige 30 kg stikstof per woning naar slechts 5 kg, of zelfs nog minder. Het programma omvatte in totaal 22 deelprojecten, verdeeld over vier categorieën: 

  • Emissiereductie met Materialen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor uitstootvermindering in de bouw door gebruik te maken van biobased materialen, off-site geproduceerde 2D-gevelelementen van hergebruikte materialen en traditionele houtverbindingen. 
  • Procesoptimalisatie voor industrialisatie: Identificatie van veelbelovende bouwconcepten en productieprocessen voor een geïndustrialiseerd prefab-bouwproces, wat resulteert in aanzienlijke uitstootverlaging op de bouwplaats. 
  • Digitalisering: Onderzoek naar aanpassingen in het logistieke bouwproces die kunnen leiden tot emissiereductie, en de rol van digitalisering hierin. 
  • Opdrachten: Drie specifieke opdrachten ter ondersteuning van het programma Emissieloos Bouwen. 
Projecten Emissieloos Bouwen

Projecten

Hieronder staan de projecten die zijn uitgevoerd in het programma Emissieloos Bouwen. Deze projecten zijn ook opgenomen in het  TNO-magazine NOx  Emissieloos Bouwen. De foto’s zijn grotendeels afkomstig uit dit TNO-magazine.

Links

NOX Emissieloos Bouwen

Magazine door TNO

Woningbouw binnen planetaire grenzen

Rapportage door Copper8

Voortgangrapportages (2021-2023)

Openbare rapportages van het consortium Industriële/modulaire prefab bouw uit het Kennis- en Innovatieprogramma (2021-2023):

Meer weten?

Neem contact op met Maurits Dekker via prefab@tkibt.nl