Events

Ministeries en hubs bundelen krachten tijdens vierde inspiratiesessie Regionaal Bouwen aan Human Capital

Op 7 september 2023 vond er in Enschede een inspiratiesessie plaats in het kader van het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital, gehost door innovatiehub Pioneering.

Derde inspiratiesessie Regionaal Bouwen aan Human Capital

De regionale innovatiehubs waren 7 juni te gast bij SPARK voor een derde inspiratiesessie van het programma.

PAR-voorzitter Jaap Dijkgraaf over programma Klimaatadaptatie

Jaap Dijkgraaf, voorzitter van de Programma-adviesraad van Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen vertelt over de eerste opzet van het programma.

Natuurinclusief renoveren ambitie van programmanager Verbouwstromen

Sander Bauer, programmamanager Verbouwstromen, vertelt over zijn ambitie om natuurinclusief te renoveren.

PAR-voorzitter Vincent Gruis over programma Circulariteit

Vincent Gruis, voorzitter van de Programma-adviesraad van Circulaire bouw en infrastructuur, vertelt over de eerste versie van het programma die gereed is.

Tweede inspiratiesessie regionaal bouwen aan humal capital

Tijdens deze tweede inspiratiesessie bij Bouwlab R&Do in Haarlem zijn weer nieuwe invalshoeken voor samenwerking ontstaan tussen de partners.

Programmamanager Rick over Verbouwstromen

Namens TKI Bouw en Techniek werkt Rick van den Bos mee aan het programma Verbouwstromen. Hij vertelt over zijn werkzaamheden.

TKI Bouw en Techniek gaat mee op missie naar België

Parallel aan het staatsbezoek aan België vindt de missie klimaattechnologie plaats. TKI Bouw en Techniek is partner van het programma klimaatneutrale bouw.

Miljoenen voor innovatie in woningbouw en infrastructuur

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving kan van start met de € 100,- miljoen die door het Nationaal Groeifonds is toegekend.

Verbouwstromen in gesprek over versnellen uitrol warmtepompen

Op 8 februari organiseerde het ministerie van BZK samen met het programma Verbouwstromen, Aedes en Techniek Nederland een rondetafelgesprek.