Events

SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

Onlangs hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, TNO en TKI Bouw en Techniek een overeenstemming bereikt over Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab.

Afsluiting van programma Regionaal Bouwen aan Human Capital

Op woensdag 3 april 2024 zijn alle partners in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital samengekomen bij Grasso in Den Bosch voor de afsluiting van het programma.

Mensen centraal in transitie naar duurzame bouw: ‘We hebben naast technische ook sociale innovaties nodig’

Openheid, nieuwsgierigheid en de durf om te falen. Dat zijn belangrijke eigenschappen om echt te kunnen innoveren, zo ziet Maaike Riemersma. We spraken haar over de afronding van het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital.

Innoveren in de bouw? Betrek vakmensen

Het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital van TKI Bouw en Techniek moet de bouw klaarstomen voor de toekomst. Na een jaar loopt het programma op zijn einde. Vandaag blikken we terug met Pioneering, onderdeel van de oostelijke hub in het programma.  

‘Aandacht voor mensen en proactieve opdrachtgevers zijn onmisbaar voor innovatieve bouw’

De bouw werkt toe naar een toekomstbestendige leefomgeving én sector. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven zullen moeten innoveren, maar dat lukt alleen in een veilige, op samenwerking gerichte cultuur.

Internationale kansen voor Nederlandse bedrijven in duurzame bouw

Er liggen handelskansen voor Nederlandse bedrijven actief in de duurzame bouw om te internationaliseren, zo blijkt uit een recente sectorstudie uitgevoerd door TKI Bouw en Techniek en De Bouwcampus, in opdracht van RVO.

Een digitale, duurzamere bouw vergt ook een nieuw soort vakman

Na een jaar loopt het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital op zijn einde. Vandaag blikken we terug met BuildinG, dat de noordelijke regio vertegenwoordigt binnen het programma.    

Een innovatieve bouw? ‘Dat kan alleen met een leven lang leren als status quo’

Het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital van TKI Bouw en Techniek moet de bouwsector klaarstomen voor de toekomst. Na een jaar loopt het programma op zijn einde, vandaag blikken we terug met Hub West.  

Zonder ‘levensduurverlenging’ is de gebouwde omgeving niet op tijd toekomstbestendig

We spraken de programmamanagers van MMIP Levensduurverlenging over de innovatie opgave, het programma en de doelen die ze de komende tijd nastreven.

“Opschalen van innovatie lukt niet als vakmensen er niet mee kunnen werken.”

Een lab vol met 3D-printers, bijzondere biobased materialen en een grote robotarm. Zo leert SPARK Campus in Den Bosch studenten en professionals op een laagdrempelige manier nieuwste technologieën in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.