Afsluiting van programma Regionaal Bouwen aan Human Capital

5 april 2024

Op woensdag 3 april 2024 zijn alle partners in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital samengekomen bij Grasso in Den Bosch voor de afsluiting van het programma. Ruim een jaar lang hebben we ons ingezet voor skills ontwikkeling bij huidige en toekomstige vakmensen in de bouwsector. Samen met de regionale hubs, partners en beleidsmakers reflecteerden we deze dag op de behaalde resultaten en keken we vooruit naar manieren om human capital in de sector blijvend te versterken. 

De opgedane inzichten zijn verzameld en gebundeld in meer dan 50 kennisproducten die online beschikbaar zijn op de nieuwe website RBHC.nl.  

Regionaal netwerk sleutel tot skills ontwikkeling

In het programma zijn met de Sharebouw&Techniek aanpak de werelden van werken, leren en innoveren aan elkaar verbonden in vier regionale ecosystemen (Noord, Oost, Zuid en West). In deze ecosystemen werkten (MKB-)bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen, kennispartners en andere partijen nauw samen om elkaar beter te begrijpen en van elkaar te leren, met als doel om skills ontwikkeling in de praktijk te versnellen.

Goedele Geuskens (TNO) toonde aan de hand van onderstaande illustratie aan hoe sterk het ecosysteem per hub is gegroeid tijdens het programma. “Dit zijn bouwbedrijven, onderwijsinstellingen, opdrachtgevers, etc. die er bewust voor kiezen om opgedane kennis te delen in dit netwerk om zo sneller te innoveren. En daar zijn we enorm trots op”, aldus Goedele. 

 

Leren door doen

Er ligt een heel grote opgave voor de sector en die moeten we met twee handen aanpakken. “We komen uit een wereld van netwerken”, haalt Cassandra Vugts (SPARK Campus) aan. “Maar dat is niet wat we nu nodig hebben. We moeten experimenteren en doen met elkaar om tot verdere inzichten te komen. Alleen zo kunnen we innovatie adoptie versnellen.”  

Concrete handvatten beschikbaar voor sector

Tijdens het programma hebben we het proces voor skillsontwikkeling bij huidige en toekomstige vakmensen naar een hoger niveau getild, maar we zijn er nog lang niet. “Het wiel draait al en dat is alleen maar goed, maar de spaken moeten wel bij elkaar blijven”, geeft Hans Hilbrands (Pioneering) terecht aan. We moeten ervoor zorgen dat deze ontwikkeling blijft doorzetten. 

De opgedane resultaten van het afgelopen jaar zijn relevant voor de hele ontwerp-, bouw- en technieksector. Daarom hebben we de inzichten vastgelegd in bijna 50 kennisproducten – ontwikkeld door regionale hubs en TNO – en deze beschikbaar gesteld op onze nieuwe website RBHC.nl.

Deze kennisproducten dienen als bron van inspiratie en bieden concrete voorbeelden om te gebruiken en toe te passen in de praktijk. Zo hoeven partijen niet opnieuw het wiel uit te vinden als ze aan de slag gaan met verschillende innovaties.  

Hoe verder?

Het huidige programma is dan wel afgelopen, maar hier stopt ons werk niet. De inzichten die we hebben opgedaan samen met onze partners, worden de komende 5 jaar toegepast in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Meer dan 100 private en publieke organisaties uit de ontwerp-, bouw- en technieksector bundelen in dit programma hun krachten om schaalbare innovaties te ontwikkelen ten behoeve van een toekomstbestendige leefomgeving. 

Meer weten?

Meer weten over het programma Toekomstbestendige Leefomgeving (TBL)? Neem dan een kijkje op de website. Heb je vragen? Neem dan contact op via ngf.tbl@tkibt.nl. 

 

TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
TKI BOUW & TECHNIEK
 

 

Andere berichten

  • 26 april 2024

    SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

  • 5 april 2024

    Afsluiting van programma Regionaal Bouwen aan Human Capital

  • 2 april 2024

    Mensen centraal in transitie naar duurzame bouw: ‘We hebben naast technische ook sociale innovaties nodig’