Vervolg Schoon en Emissieloos Bouwen programmalijn Prefab (SEB) komt eraan

7 februari 2024

 TNO en TKI Bouw en Techniek werken aan een vervolg op Schoon en Emissieloos Bouwen in de programmalijn Prefab. Deze nieuwe programmalijn gaat zich richten op opschaling en implementatie van succesvolle concepten en innovaties voor emissiereductie in de woningbouw.

 Wat kan je verwachten van de programmalijn Prefab? 

De afgelopen jaren heeft het Schoon en Emissieloos Bouwen programma, onder regie van TNO, zich met name gericht op procesoptimalisaties en industrialisatie voor de woningbouw, om bij te dragen aan emissiereductie. Ook bij digiGO en Topsector Logistiek hebben dergelijke programma’s gelopen, die bijdragen aan emissiereductie door onder meer digitalisering, ketenregie en bouwhubs. Deze drie programma’s krijgen een vervolg onder het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (https://www.opwegnaarseb.nl/). Opnieuw is daarbij een onderverdeling gemaakt richting verschillende focusgebieden. Het deel dat werd vormgegeven onder regie van TNO zal worden voortgezet onder de programmalijn Prefab. Daarmee wordt voortgebouwd op succesvolle concepten en innovaties uit de afgelopen jaren. Het accent verschuift daarbij wel van kennis en innovatie naar kennis, opschaling en praktijkervaring. 

Voor de programmalijn Prefab hebben we de ambitie om vanaf 2027 bij 15% van de nieuw te bouwen woningen de doelen van Schoon en Emissieloos Bouwen te realiseren. Dit doen we door optimalisaties in de gehele keten op basis van procesmaatregelen. Dit betekent dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten welke maatregelen genomen moeten worden om dat mogelijk te maken, door bijvoorbeeld aandacht te geven aan opleiding en (bij)scholing. Ook kijken we naar mogelijkheden om de opgedane kennis in de andere programmalijnen van digitalisering en logistiek toe te passen binnen de programmalijn Prefab. Op die manier willen we ontwikkelingen die we in de huidige projecten zien versterken en versnellen. 

Wat is onze planning? 

Op dit moment werken wij aan de concretisering van de programmalijn Prefab. Daarvoor evalueren we de resultaten van de huidige projecten. Op basis daarvan formuleren we criteria voor nieuwe projecten. In onze planning beogen we begin mei 2024 de uitvraag voor projectplannen te publiceren. Vooraf zullen we ook over deze datum communiceren. Projectplannen zullen dan eind juni 2024 ingediend moeten worden. Na indiening worden de projectplannen beoordeeld door de Programma Adviesraad Prefab. Wij streven ernaar dat projecten per september 2024 van start kunnen gaan. Begin 2025 volgt een uitvraag voor een tweede ronde. De programmalijn heeft een looptijd van 2024 tot en met 2026. 

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de voortgang, uitvraag en belangrijke datums? Meld je dan aan via onderstaand formulier. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Maurits Dekker (maurits@tkibt.nl)

 

Andere berichten

  • 19 juni 2024

    Samen aan de slag voor verduurzaming van bouwmaterialen

  • 12 juni 2024

    TKI Bouw en Techniek wordt onderdeel van circulair transitieteam

  • 22 mei 2024

    Branche bundelt krachten om onderhoud infrastructuur te versnellen