Nieuwe KIC-call (NWO): onderzoek naar digitalisering van energierenovaties

25 januari 2024

De KIC-call (NWO) ‘Digitalisering van Energierenovaties in de Gebouwde Omgeving’ is geopend. KIC-calls zijn missiegedreven calls die volgen uit het nationale kennis- en innovatie convenant, waar de missiegedreven meerjarige innovatie programma’s van onder andere TKI Bouw en Techniek deel van uitmaken. Voor deze call kunnen consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een onderzoeksvoorstel indienen voor de ontwikkeling van innovatieve digitale oplossingen om versnelling van de energierenovaties en daarmee een verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren. De deadline voor de vooraanmelding is 4 april 2024 en de deadline voor de volledige aanvraag is 3 oktober 2024. Voor de KIC-call is ruim 5 miljoen aan subsidie beschikbaar. 

Het doel van deze call is om innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen om versnelling van de energierenovaties en daarmee de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren. Dit in lijn met de missiegedreven innovatieprogramma’s van TKI Urban Energy rondom Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving en TKI Bouw en Techniek rondom Levensduurverlenging gebouwde omgeving. Digitalisering biedt kansen om de uitvoeringscapaciteit te optimaliseren en uit te breiden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van data voor snellere besluitvorming, het vervangen van mens-werk door (semi)-automatische machines, of het standaardiseren van de gehele toeleveringsketen om deze te kunnen opschalen.

Door de inzet van digitale oplossingen kunnen mensen, processen en systemen beter worden benut en renovaties op grotere schaal worden uitgevoerd. Ook bieden deze oplossingen mogelijkheden voor businessmodellen, waarin ruimte is voor economisch groeivermogen, ontwikkeling van human capital en duurzaam ondernemen.

Matchmaking bijeenkomst 7 februari 2024

Op woensdag 7 februari 2024 faciliteert NWO een matchmakingsbijeenkomst voor deze call. Het doel van deze matchmaking is om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines en praktijkorganisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen en vernieuwende consortia te komen.

Aanmelden voor Matchmaking bijeenkomst

Voorwaarden voor aanvragen

De energietransitie is een complexe maatschappelijke uitdaging die te veelomvattend is om vanuit één discipline te benaderen. Onderzoekers uit alfa, bèta en gamma disciplines, evenals onderzoekers aan hogescholen, worden uitgenodigd om samen te werken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om een gezamenlijk projectvoorstel voor deze call in te dienen. Een aanvraag moet bestaan uit een interdisciplinair consortium die samen tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma) omvatten, waaronder altijd de bètawetenschappen. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit tenminste twee of meer co-financier(s), waarvan tenminste één private partij, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartner(s).

Aanvragen kunnen in deze call een budget van minimaal € 750.000 tot maximaal € 2.000.000 aanvragen. NWO financiert minimaal 51% en maximaal 70% van de totale projectomvang; de rest van de financiering bestaat uit cofinanciering door publieke of private partijen.

De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over de call, de voorwaarden of wil je een aanvraag doen? Zie dan de website van NWO

Andere berichten

  • 19 juni 2024

    Samen aan de slag voor verduurzaming van bouwmaterialen

  • 12 juni 2024

    TKI Bouw en Techniek wordt onderdeel van circulair transitieteam

  • 22 mei 2024

    Branche bundelt krachten om onderhoud infrastructuur te versnellen