Adaptief consortium Emissieloos Bouwen boekt eerste resultaten

Het consortium Industriële Modulair Prefab dat vanaf 2021 werkt aan innovaties op het gebied van Emissieloos Bouwen groeide in 2022 fors, van rond 50 naar ruim 80 bedrijven en kennisinstellingen. TNO is kennispartner in een aantal projecten en levert de regisseur die met alle partijen een programmatische en adaptieve manier van innoveren vormgeeft.

Dit leverde in 2022 de eerste concrete resultaten op zoals het modulair gebouwde National Pavillion dat op de Floriade veel aandacht heeft getrokken. Dit project heeft ook de Innovatie Award 2022 van Cobouw gewonnen. Een ander project uit het programma stond ook op de Floriade: ‘Exploded view beyond building’. Dit fieldlab voor opschaling van biobased bouwmaterialen heeft de shortlist van de Dezeen Awards 2022 gehaald. Een laatste voorbeeld is een systeemontwerp en de eerste serieproducten van een 2D-gevelelement waarmee NOx en CO2 emissies worden gereduceerd ten opzichte van bestaande gevelelementen. Een van de oplossingen wordt momenteel toegepast in het Fibonacci project dat gebouwd wordt in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

Meer weten? Lees het laatste kwartaalverslag van Emissieloos bouwen.


Publicatie: 7 december 2022

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.