Programma’s TKI Bouw en Techniek verankerd in Kennis- en Innovatie Convenant 2024-2027

6 november 2023

Op 2 november 2023 is tijdens de InnovatieExpo het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2024-2027 door Minister Micky Adriaanse en meer dan 30 partners ondertekend.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft. Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet-EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. De ondertekening van het KIC is geen formaliteit. Voor mij laat het zien wat de kracht van Nederland is: publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken aan een sterk en innovatief Nederland.”

Als TKI Bouw en Techniek hebben wij actief bijgedragen aan de totstandkoming van de bijbehorende Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Hiermee zijn onze drie missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) – Circulariteit, Levensduurverlenging en Klimaatadaptief, Natuurinclusief en Omgevingsbewust bouwen – nu stevig verankerd zijn in het nationale missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren!

Wij kijken ernaar uit om samen met onze partners in de ontwerp-, bouw- en technieksector samen te werken met de partijen binnen het convenant en de KIA’s.

Voor meer informatie, lees het persbericht van Rijksoverheid

Andere berichten

  • 5 juli 2024

    SEB Programmalijn Prefab: eerste ronde projecten na selectie binnenkort van start

  • 1 juli 2024

    TKI Bouw en Techniek bestaat 2 jaar!

  • 27 juni 2024

    Artificiële Intelligentie voor Levensduurverlenging