Programma Versnelling Verduurzaming GO

6 september 2022

Voor iedereen moet een duurzame woning binnen handbereik komen. Daarom neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende maatregelen, zoals het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Er is extra aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

In het programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving ligt de focus op het besparen van energie en betere isolatie. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren en 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren tot en met 2030. Ook komt er een bijmengverplichting voor groengas.

Hoe het ministerie dit wil bereiken, lees je hier.

TKI Bouw en Techniek is in samenspraak met TKI Urban Energy, de Stroomversnelling en De Bouwcampus bezig om de inhoud mede te bepalen voor Programmalijn 5: Innovatief en duurzaam bouwen. Er hebben al diverse werksessies plaatsgevonden om een team te vormen. Voor de uitvoering van het programma zullen Kansrijke Samenwerkingsverbanden opgezet worden. Houd de ontwikkelingen in de gaten en haak aan!

Andere berichten

  • 29 februari 2024

    Bouwberaad roept Rijk op om vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit te schuiven

  • 21 februari 2024

    Van bouwen naar behouden: doelen 2030 en 2050 vragen om kanteling naar levensduurverlenging

  • 19 februari 2024

    Provincie Utrecht en regio Drechtsteden willen woningen grootschalig isoleren