Tag: Event

Terugkijken BTIC Talks

Voor het derde jaar op rij organiseerden wij BTIC Talks. Maxime Verhagen en Doekle Terpstra proostten samen op een belangrijke mijlpaal van het BTIC: 1 juli zijn wij TKI Bouw en Techniek geworden! In één uur tijd werd je in deze talkshow bijgepraat hoe we als TKI innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector nóg beter inbedden in het missiegedreven innovatiebeleid. Onder leiding van tafelhost Geert Maarse gingen 10 gasten in duo’s in gesprek over onze programma’s en consortia en werden concrete innovatievoorbeelden uit de praktijk belicht. Bekijk hieronder de vijf losse items terug.

Innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector verankerd in het topsectorenbeleid

Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland trapten de uitzending van BTIC Talks af. Maxime blikte terug op wat het BTIC de afgelopen jaren bereikt heeft en Doekle vertelde als voorzitter van het dagelijks bestuur over de nieuwe organisatievorm van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie.
Jan van Beuningen van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Machteld de Kroon van TNO lichtten vervolgens aan tafel onze positie toe in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Wat betekent het dat BTIC een TKI wordt? Welke ambities zijn er en hoe gaan die waargemaakt worden?

Circulaire gebouwen en infrastructuur

Huub Keizers, MT-lid BTIC, vertelde over de benodigde innovatie in ontwerpstrategieën en -processen voor het faciliteren van circulariteit op verschillende schaalniveaus. Hij ging in gesprek met Karin Kuipers van de Noordereng Groep die een circulair concept heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen: the Natural Pavilion.

Levensduurverlenging gebouwde omgeving

Leonie Koops, Witteveen+Bos en voorzitter van de adviesraad van dit programma, vertelde over het doel om bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur optimaal in stand te houden, aan te passen en benutten. Samen met Bart van Leeuwen van Movares, consortium-lid van Talking Assets, besprak zij hoe onderhoud aan kunstwerken en gebouwen datagedreven uitgevoerd kan worden om de levensduur te verlengen.

Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

Frank van der Hoeven van de TU Delft en medeauteur van dit programma ging in gesprek met Nikki de Zeeuw van studententeam SUM (Symbiotic Urban Movement), over de vraag hoe meer in symbiose tussen mens en natuur gebouwd kan worden en bouwactiviteiten met minimale belasting voor de omgeving tot stand kunnen komen. Er zijn in Nederland 847.000 portiekwoningen die niet voldoen aan de huidige maatstaven als het gaat over energie en comfort. Het studententeam bedacht hier een innovatieve oplossing voor en bouwde een prototype.

Skills als cruciale factor voor verduurzaming van de bouw 

Meer mensen moeten beschikken over de juiste skills. Dit vereist een andere manier van samen werken, leren en innoveren. Maar hoe geef je dat vorm? Goedele Geuskens van TNO en Robert Koerts van ROC Amsterdam bespraken het concept SHAREBOUW&TECHNIEK dat hiervoor een concrete aanpak biedt. (MKB-)bedrijven, onderwijs, kennispartners, overheid en opdrachtgevers werken in een grootschalig programma van de BouwAcademie Amsterdam nauw samen aan innovatieadoptie in de stad en het opleiden van (toekomstige) vakmensen.

Wil je de complete livestream terugkijken van BTIC Talks? Klik dan hier.

Nieuwsbrief

* verplicht

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.