IEBB-consortium

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw.

De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. In het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) wordt gewerkt aan integrale innovaties die zich richten op verschillende facetten van de energietransitie: de industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Downloads

Hieronder vind je de halfjaarlijkse mijlpaalrapportages en per thema publicaties, rapportages en artikelen. 

Rapportages
Thema 1 Renovatieconcepten

Rapport deelproject 1.1 Woningclusters voor aardgasloze renovatiepakketten voor aardgasloze renovatiepakketten  Rapport: Woningclusters

Journal artikel deelproject 1.3 2ndSKIN Concept Configurator  Let’s Get Sociotechnical: A Design Perspective on Zero Energy Renovations | Article | Urban Planning (cogitatiopress.com)

Conferentiepaper deelproject 1.5: Requirements for renovating residential buildings in the Netherlands towards lower temperature supply from district heating. – IOPscience.

Rapportage deelproject 1.5 Collectieve warmteTapwaterproductie met behulp van lagere temperatuur warmtenetten – een overzicht

Publicatie deelproject 1.5 Collectieve warmte:  Lagere temperaturen: afgiftesystemen.

Journal artikel deelproject 1.6 Dunnere en goedkopere renovatieoplossingen door regulerende huidafwerking van de gebouwschil: Investigating the energy saving potential of thermochromic coatings on building envelopes.

Eindrapport deelproject 1.6 Renovatieoplossingen door regulerende gebouwschil: Eindrapport deelproject 1.6 Renovatieoplossingen door regulerende gebouwschil

Thema 3 Industrialisatie

Eindrapport deelproject 3.1 Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken; Eindrapport deelproject 3.1 Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken

Artikel in vakblad deelproject 3.4: Opschaling en industrialisatie RenoDouche: Douche inclusief wtw en boiler tempert energievraag.

Thema 5 Gedragen Energietransitie

Presentatie Thema 5: Geleerde lessen.

Rapportage deelproject 5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming: De kracht van het collectief.

Journal artikel deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën: Identification of the behavioural factors in the decision-making processes of the energy efficiency renovations: Dutch homeowners.

Journal artikel deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën: Application of cumulative prospect theory in understanding energy retrofit decision: A study of homeowners in the Netherlands.

Eindrapport deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Versnellende interventies voor energierenovaties.

Presentatie deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learnedPlatforms: Lessen EU-projecten – Platforms voor renovatie.

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learnedAardgasvrij en collectie.

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learnedFinanciering in (energie)transitie- Bouwen aan vertrouwen.

Rapport deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: De individuele of collectieve reis door de energietransitie van eigenaar-bewoners

Hoofdstuk Leerboek deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned & deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieënHoofdstuk 8: Towards energy neutral neighborhoods. Het volledige boek is hier te bestellen.

Presentatie deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieënVoor energiecoaches met impact (5.4)

Handboek deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Woningeigenaren in de energietransitie: inzichten, voorspellingen en strategieën.

Thema 7 Keteninnovatie

Eindrapport deelproject 7.1 Organisatie van aanbodbundeling Eindrapport deelproject 7.1 Organisatie van aanbodbundeling

Rapportage deelproject 7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling: Project-overstijgend samenwerken aan een duurzame woningcorporatie voorraad: voorbeelden en leerlessen.

Rapportage deelproject 7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling: Webinars organisatie- en project overstijgend samenwerken aan een duurzame woningcorporatievoorraad.

Artikel in vakblad deelproject 7.2 Eenduidige vraag-en vraag-aanbodbundeling: Van project naar programma (renda.nl).

Artikel in vakblad deelproject 7.2 Eenduidige vraag-en vraag-aanbodbundeling: Hoe verduurzaam je gespikkeld bezit? (renda.nl)

Eindrapport deelproject 7.2 Eenduidige vraag en vraag-aanbodbundeling; Eindrapport deelproject 7.2 Eenduidige vraag en vraag-aanbodbundeling eindrapport

Rapportage deelproject 7.5 Concepten voor de aanpak van appartementen; Adviezen IEBB Concepten voor de aanpak van appartementen

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Kwaliteitseisen voor bij WNR-renovaties betrokken professionals

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: WNR-definitie; WoonlastenNeutraalRenoveren Definitie

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: WNR-methode; WNR-methode; WNR-model

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie:  WNR- Kansen voor de opschaling van Woonlasten-Neutraal Renoveren in Nederland

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Kansen voor de opschaling van Woonlasten-Neutraal Renoveren in Nederland

Conferentie paper deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Chances for the upscaling of living-cost neutral renovations in the Netherlands

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Adviezen positionering VvE bestuur

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Communicatie en disseminatie

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Opleidingsprogramma integrale renovatie

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Verduurzamen Gespikkeld Woningbezit

Rapportage deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie: Folder De VvE klaar voor de toekomst

Thema 9 Warmteopslag

Eindrapport deelproject 9.1 Voelbare warmteopslag: Eindrapport deelproject 9.1 Voelbare Warmteopslag

Eindrapport deelproject 9.2 Student Challenge voelbare warmteopslag: Eindrapport deelproject 9.2 Studenten challenge voelbare warmteopslag

Eindrapport deelproject 9.3 Betaalbare eerste generatie compacte warmteopslagEindrapport deelproject 9.3 Betaalbare eerste generatie compacte warmteopslag

Eindrapport deelproject 9.4 Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM systeemEindrapport deelproject 9.4 Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM systeem

Eindrapport deelproject 9.5 Redox warmteopslag: Eindrapport deelproject 9.5 Redox Warmteopslag

Bekijk de volledige video op YouTube.

Meer weten?

Neem contact op met de Penvoerder van het IEBB-consortium via penvoerder.IEBB@tno.nl