Nieuws

Programma Regionaal bouwen aan Human Capital van start

Het programma wil versnelling tot stand brengen door het ontwikkelen van een regionale human capital aanpak die de skillsontwikkeling van huidige en toekomstige vakmensen versterkt. 

‘Succesvol innoveren gaat zelden langs geitenpaadjes’

Lees het interview van directeur William van Niekerk in Cobouw: “Innoveren gaat zelden langs de weg van de minste weerstand.”

Samenwerken aan circulaire werkagenda

Zes organisaties slaan de handen ineen voor een werkconferentie over circulariteit. Deze werkconferentie moet leiden tot één nationale werkagenda om circulair bouwen daadwerkelijk te versnellen.

Animatie met beste wensen

TKI Bouw en Techniek wenst jou fijne feestdagen en een innovatief 2023! Bekijk onze animatie.

Adaptief consortium Emissieloos Bouwen boekt eerste resultaten

Het consortium Industriële Modulair Prefab doet verslag van het derde kwartaal 2022.

Verbouwstromen zet in op realiseren opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen

TKI Bouw en Techniek bundelt krachten met drie partners in programma Verbouwstromen voor versnelling verduurzaming bestaande woningvoorraad.  

Update Nationaal Groeifonds voorstel

Er wordt hard gewerkt aan een update van ons NGF-voorstel Toekomstbestendige leefomgeving.

Programmamanagers gezocht

Word jij een van onze programmamanagers die ervoor zorgt dat innovaties meerjarig, missiegedreven en programmatisch tot stand komen?

William van Niekerk directeur TKI Bouw en Techniek

Op 1 december 2022 start William van Niekerk als directeur van TKI Bouw en Techniek.

Voorzitters Programma-adviesraden bekend

Vincent Gruis, Leonie Koops en Jaap Dijkgraaf zijn de voorzitters van de drie Programma-adviesraden.

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.